Boomkransen

Bij de inrichting van de openbare ruimte vormt het aanplanten van groen een belangrijk onderdeel. Bomen en planten zorgen niet alleen voor een visueel aantrekkelijk straatbeeld, ze zorgen bovenal voor een fijne leefomgeving en verbeterde luchtkwaliteit. Bomen en planten zuiveren de lucht door verontreinigde stoffen op te nemen en zuurstof te produceren. Bovendien draagt het aanbrengen van groen bij aan het voorkomen van hittestress.

Bij de aanplant van bomen is het aan te raden de boom en zijn wortels te beschermen met een boomkrans. Met een boomkrans creëert u een cirkel- of ovaalvormige open ruimte rondom de boom. Dit open oppervlak biedt hemelwater de krans in de grond te infiltreren. Daarnaast bevordert voldoende open ruimte de bodemventilatie.

Formaten boomkransen

Morssinkhof Infra biedt diverse boomkransen en verlengstukken. Hiermee creëer je een passende hoeveelheid open ruimte voor iedere maat boom/groen.

Boomkransen

  • 60 x 60 x 8 cm
  • 60 x 90 x 10 cm
  • 90 x 90 x 8 cm
  • 90 x 90 x 10 cm
  • 90 x 120 x 8 cm
  • 120 x 120 x 8 cm
  • 120 x 120 x 10 cm

 

Verlengstukken

  • 10 x 10 x 30 cm
  • 10 x 80 x 45 cm

Morssinkhof bestekservice

Met de bestekservice van Morssinkhof Infra stelt u in drie stappen een goede specificatie of bestektekst samen voor in een RAW- of STABU-bestek. Meer weten? Bekijk de bestekservice.

Aanvraagformulier

Monster aanvragen

Monster aanvragen