Productblad Dualton

Morssinkhof Infra produceert Dualton: betonnen stenen, tegels en banden waarvan de toegepaste grondstoffen minimaal 85% CO2-reducerend zijn ten opzichte van betonnen stenen, tegels en banden die met standaard grondstoffen zijn gemaakt.

Dualton wordt geproduceerd met een CO2-arm cement, aangevuld met een speciale vulstof. Tezamen levert dit een CO2-reductie op van 85% ten opzichte van regulier cement. Daarnaast is Morssinkhof Infra erin geslaagd om Dualton te produceren met minder cement dan gebruikelijk bij betonnen bestrating, zonder dat de kwaliteit van de stenen, tegels en banden wordt aangetast. Bovendien past de Morssinkhof Groep olivijn toe, een mineraal dat CO2 bindt. Zo kan op termijn nog eens 15% CO2 worden gereduceerd.

Dualton wordt, conform de Beoordelingsrichtlijn (BRL) K11002, circulair geproduceerd door het toepassen van minimaal 15% secundair materiaal. Naar gelang de behoefte
en beschikbaarheid wordt hiervoor gebruik gemaakt van betongranulaat uit (al dan niet ingekocht) betonpuin of AEC (Afval Energie Centrale)-granulaat. Het AECgranulaat ontstaat uit gezuiverd AEC-bodemas. Dit minerale restproduct is geschikt gemaakt voor toepassing als toeslagmateriaal in beton.

Download productblad

Dualton producten

Aanvraagformulier

Monster aanvragen

Monster aanvragen