Productblad Geostone tegel (waterdoorlatend)

Toenemende verstedelijking, groeiende onttrekking van grondwater en zeer intensieve landbouw zijn de belangrijkste oorzaken voor het zakken van het grondwater tot een onaanvaardbaar niveau.

Tegelijkertijd zorgt de verandering van het klimaat voor extremere neerslag, waardoor het hemelwater vaak onvoldoende kan worden afgevoerd. Het is dus van groot belang dat het hemelwater snel kan worden opgenomen in de ondergrond, om wateroverlast te voorkomen en om ervoor te zorgen dat het water ten goede komt aan de grondwaterstand.

Een product dat een bijdrage kan leveren aan bovenstaande oplossing is de waterdoorlatende trottoirtegel, de Geostone. De Geostone-tegel is speciaal ontworpen om het regenwater zoveel mogelijk ten goede te laten komen aan de natuurlijke grondwaterstand.

Download productblad

Aanvraagformulier

Monster aanvragen

Monster aanvragen