Productblad verwerkings- en onderhoudsadvies infiltrerende bestrating

De infiltrerende bestratingsproducten van Morssinkhof Infra zijn onder te verdelen in waterpasserende en waterdoorlatende stenen. De waterpasserende steen Uni-Priora Aqua® ontleent zijn waterpasserendheid aan de innovatieve afstandshouders. De waterdoorlatende steen Geostone® Aqua ontleent zijn waterdoorlatendheid aan de poreuze samenstelling met holle ruimten. Beide producten hebben een filterende werking. Bij de waterpasserende steen vindt filtering plaats in de voegen. De waterdoorlatende steen filtert in de steen zelf.

Beide producten hebben een infiltrerend vermogen van minimaal 540 l/s *ha. In praktijk zijn de waarden een veelvoud hiervan. Afhankelijk van het gepleegde onderhoud gelden deze waarden ook voor de langere termijn.

Morssinkhof Infra levert de Uni-Priora Aqua® steen onder KOMO-keurmerk en conform NEN-EN 1338. De Geostone® Aqua steen wordt, alhoewel niet gecertificeerd, geleverd conform NEN-EN 1338.

Download productblad

Infiltrerende bestrating producten

Aanvraagformulier

Monster aanvragen

Monster aanvragen