whitepaper

Duurzaam hergebruik
betonpuin

Whitepaper 1 van 3

Hoe gaan we onze ecologische footprint terugdringen? Lees het in onze whitepaper.

De ketenpartners in de betonsector hebben in het Betonakkoord van maart 2022 afgesproken om in 2023 15 tot 20% minder CO₂ uit te stoten ten opzichte van 2021. Maar ook voor de periode daarna ligt er een pakket maatregelen klaar om nog verder te verduurzamen. Zo streven de samenwerkende partijen naar een volledig CO₂-neutrale en circulaire betonsector in 2030. Dit betekent dat we alle vrijgekomen betonpuin voor de volle 100% moeten hergebruiken. Hoe realistisch en hoe haalbaar is dat? Lees het in de onderstaande whitepaper of download hem hier!

Aanvraagformulier

Monster aanvragen

Monster aanvragen