Biobased betonproducten

innovatie biobased betonproducten

Biobased, onze extra groene betonproducten

Het klimaat verandert. Lange droge periodes worden afgewisseld met periodes van langdurige en overvloedige neerslag. Ook raakt de aarde langzaam aan uitgeput, waardoor we steeds moeilijker aan grondstoffen kunnen komen. We moeten dus kijken naar alternatieve en innovatieve manieren van produceren. Morssinkhof Infra doet dit met de ontwikkeling en productie van nieuwe en duurzamere betonproducten. Het beste bewijs daarvoor vormen onze biobased betonproducten.

Hergebruikt beton, CO₂-besparend cement én olifantsgras

Biobased betonproducten van Morssinkhof Groep zijn een uitstekend, duurzaam alternatief voor traditionele bestratingsmaterialen. Door de circulaire, biobased samenstelling is de ecologische footprint van biobased beton fors kleiner. Dit komt door de combinatie van een uitgekiend betonrecept, hergebruik van milieuvriendelijke reststoffen, zoals betonpuingranulaat uit afgedankte betonproducten, het toepassen van CO₂-besparend cement én olifantsgras.

Lagere MKI-waarde

Olifantsgras, ook wel bekend als miscanthus, is een natuurlijk restproduct dat als vulmiddel wordt gebruikt in plaats van schaarse grondstoffen en bovenmatig veel CO₂ opneemt. Zodra olifantsgras is verwerkt in beton, zit de CO₂ opgeslagen in het product. De MKI-waarde (Milieu Kosten Indicator) van onze biobased producten, een fictieve prijs die de kosten weergeven die je moet maken om de negatieve milieu-impact van producten te compenseren, ligt daarmee nóg lager. De MKI maakt het mogelijk om duurzaamheid en circulariteit op basis van één getal overzichtelijk en kwantificeerbaar te maken. Al onze biobased  producten worden geleverd conform de beoordelingsrichtlijn BRL K11002. Dit betekent dat we er ons ertoe verplichten minimaal 15% hergebruikt beton te gebruiken in onze biobased betonproducten.

Download het productblad “Biobased betonproducten”

Aanvraagformulier

Monster aanvragen

Monster aanvragen