GRN+, duurzame oplossing voor gevolgen klimaatverandering

Onze aquaParker is genomineerd! En wel voor de Gouden Gieter 2021

De wereld om ons heen is volop in beweging. Aan de ene kant moeten er meer woningen worden gebouwd en wegen worden aangelegd, terwijl aan de andere kant de CO₂-uitstoot drastisch moet worden verminderd. Het veranderende klimaat vraagt om meer open ruimte en groen, maar ook om waterbestendige en hittereducerende oplossingen. Uiteindelijk zulle alle veranderingen er toe moeten leiden dat in 2050 de economie volledig circulair is. Wij willen daar graag op anticiperen met onze producten. Zo voldoen onze bestratingsproducten met het GRN+ label aan de beoordelingsrichtlijn ‘Milieuprofielen voor betonnen infraproducten’ (BRL K11002). Deze richtlijn geeft onze opdrachtgevers de zekerheid dat ze met onze betonoplossingen een eerlijk en transparant product kopen dat voldoet aan circulariteit en een lage MKI*-waarde. Hiermee helpt de BRL overheden bij het maken van groene, verantwoorde keuzes. De BRL gaat ook verder dan andere certificaten, zoals een Milieukeur en Dubo-keur, en is een toegevoegde waarde voor een Life Cycle Analysis (LCA).

*MKI staat voor Milieukostenindicator: de mate van impact die een product of dienst heeft op het milieu heeft.

Duurzame oplossing voor gevolgen klimaatverandering

De betonbestratingsindustrie is een sector die zich perfect leent voor duurzame oplossingen. Omdat er in onze betonproducten geen wapening of voorspanning zit, hoeven we geen rekening te houden met de constructieve veiligheid van bouwwerken. Hierdoor hebben we wat meer creatieve speelruimte voor het ontwikkelen en implementatie van duurzame en innovatieve betonproducten. Door van betongranulaat kwalitatief hoogwaardige circulaire betonproducten te maken, spelen we in op de duurzaamheidseisen van de toekomst. Met de producten onder het GRN+ label hebben we een duurzame oplossing die de gevolgen van klimaatverandering, zoals hittestress en wateroverlast door extremere buien, kunnen verminderen.

GRN+ van Morssinkhof Infra

Morssinkhof Infra is aangesloten bij de brancheorganisatie Betonhuis Bestrating. Met de producten uit ons GRN+ assortiment, zoals opsluitbanden, trottoirbanden, tegels, stenen en grasbetontegels, voldoen we aan de Beoordelingsrichtlijn K11002 (BRL K11002). Deze richtlijn is door Betonhuis Bestrating samen met Kiwa opgesteld om transparante en betrouwbare milieuverklaringen van betonproducten te leveren, onder toezicht van externe certificatie. Producten die aan deze beoordelingsrichtlijn voldoen, bevatten minimaal 15% puingranulaat en hebben een MKI-waarde van minder dan 23 euro per m3.

Bio Bound, ons extra groene beton

Nóg duurzamer dan onze GRN+ producten, zijn onze Bio Bound producten. Met deze producten, die overeenkomen met de producten uit ons GRN+ assortiment, gaan we op MKI-niveau nog een stap verder. Bio Bound producten bevatten namelijk olifantsgras. Dit is een restproduct dat als vulmiddel wordt gebruikt, in plaats van schaarse grondstoffen. Olifantsgras onderscheidt zich bovendien door een extreem hoge CO₂-opname, waarmee onze Bio Bound-producten dus nóg duurzamer zijn.

Wilt u meer weten over onze Bio Bound producten? Bezoek dan onze Bio Bound pagina.

Download het productblad “Biobased betonproducten”

Aanvraagformulier

Monster aanvragen

Monster aanvragen