De geschiedenis van Wolvega gaat terug naar 1218. Destijds had de plaats met name een streekfunctie. Begin negentiende eeuw werd Wolvega vooral bewoond door arbeiders uit de agrarische sector. Met de aanleg van de Rijksstraatweg in de 19e eeuw tussen Leeuwarden en Zwolle en de komst van de spoorlijn tussen Arnhem, Zwolle en Leeuwarden ontwikkelde Wolvega zich vanaf 1835 tot de belangrijkste plaats in de gemeente Weststellingwerf. Inmiddels heeft Wolvega een centrumfunctie voor de regio Zuidoost-Friesland. 

Behalve langs de oude wegen breidde in de loop der tijd ook de bebouwing rond het centrum uit. Zo zijn er na de Tweede Wereldoorlog met name aan de zuid- en westzijde van Wolvega diverse woonwijken gerealiseerd.

De Lindewijk is de naam
Vanaf het begin van deze eeuw wordt een groot deel van de huurwoningen uit de jaren zestig gerenoveerd. Vrijwel tegelijkertijd (rond 2005) wordt aan de oostzijde van Wolvega het startsein gegeven voor de bouw van de Lindewijk. Hiervoor wordt vrijwel het gehele gebied tussen de spoorlijn, de Lycklamaweg en de A32 opgevuld met woningen, groen en water. Volgens het bestemmingsplan komen er zo’n 800 woningen in de wijk en wordt het kenmerkende landschap van de Lendevallei, een waterrijk natuurgebied dat door turfwinning is ontstaan, de wijk ingetrokken.

Een van de natuurlijkste en waterrijkste woonwijken van Nederland
Bij het ontwerp en de inrichting van de Lindewijk is vooral gekeken naar de aanwezige landschappelijke elementen. Je bent er omringd door weids groen en water. De heldere structuur van het landschap, en de plek van Wolvega daarin, zijn de inspiratiebron geweest voor het stedenbouwkundig ontwerp van de Lindewijk. Een van de natuurlijkste en waterrijkste woonwijken van Nederland. In Friesland is de Lindewijk een voorbeeldwijk voor gemeenten die streven naar meer verbinding tussen wonen en natuur.

De nieuwe wijk moet aansluiten op de dorpsbebouwing in zijn algemeenheid en meer specifiek op de sfeer van het Tuindorp, ten noorden van de Lycklamaweg. Naar het oosten en zuiden gaat de wijk over in een natuurlijke rand van water en drassige beplanting.

Water bepalend voor architectuur
De Lindewijk is opgedeeld in een aantal landtongen van noord naar zuid, allen grenzend aan het water. In de woonwijk geeft het water richting aan de stedenbouwkundige structuur. Er zijn geen hoge en harde oevers, maar flauwe taluds en natuurlijke begroeiing.

Bedankt voor je aanvraag.

Wij nemen z.s.m. contact met je op.

Monster aanvragen
{{ productInfo?.title }}
{{ productInfo?.subtitle }}

Bedankt voor het inschrijven, je ontvangt een e-mail om de inschijving te bevestigen.

Inschrijven nieuwsbrief