In 2050 is de Nederlandse overheid verplicht 100% circulair in te kopen.

Op 30 mei 2024 richten we onze blik op de toekomst en kijken we samen met een groep prominente sprekers hoe aan deze voorwaarde kan worden voldaan. Tijdens de kennissessie in het Infra Inspiratiecentrum te Hardenberg wordt o.a. onder de loep genomen waar bedrijven staan wanneer het gaat om slimme klimaatadaptieve oplossingen maar vooral wat er allemaal mogelijk én nodig is. Kortom, een dag barstensvol waardevolle kennis en vernieuwende inzichten!

Benieuwd wat je kunt verwachten? Lees hieronder meer over de sprekers en wat ze voor deze bijzondere kennissessie op het programma hebben staan.

Deelname aan de kennissessie is gratis en lunch is inbegrepen. Het aantal plaatsen is beperkt dus meld je snel aan!

Frans Reichardt

Dagvoorzitter

Gert Jan Petrie

Miscanthus Groep

Jaap Schotanus

Bio Bound

Jan Klapwijk

Kiwa Nederland

Klaske Houtsma

Impulse

Maurice Beijk

Rentmeester 2050

Programma

10.00 – 10.15 Ontvangst met koffie/thee & betonijs
10.15 – 10.30 Welkom & interactieve opening
10.30 – 11.15 Natuurlijke routes naar een SCHOON2050
(Maurice Beijk)
11.15 – 11.30 Korte pauze
11.30 – 11.55 De toekomst van beton is… biobased
(Jaap Schotanus)
11.55 – 12.15 ‘Supergewas’ Miscanthus vol potentie
(Gert Jan Petrie)
12.15 – 13.00 Lunchpauze
13.00 – 13.45 Circulariteit in de praktijk – Hoe en waar beginnen?
(Klaske Houtsma)
13.45 – 14.00 Korte pauze
14.00 – 14.40 Paneldiscussie
14.40 – 15.00 Wrap-up door Thijs Kemperink
15.00 – 16.00 Afsluitende borrel

Meld je nu aan!

Kennissessie mei 2024

Gert Jan Petrie

Miscanthus Groep

‘Supergewas’ Miscanthus vol potentie

Miscanthus heeft meer dan eens jubelende kwalificaties als milieuvriendelijk ‘supergewas’ meegekregen, maar voordat het op een economische gezonde manier een hele reeks hoogwaardige producten oplevert – denk aan papier, kleding, biobrandstof, biobeton en bioplastic – moet er wel wat gebeuren. Miscanthus Groep Haarlemmermeer doet mee aan onderzoek dat inzicht geeft in de teeltperspectieven van verschillende miscanthus-types in uiteenlopende Europese teeltgebieden.

Jaap Schotanus

Bio Bound

De toekomst van beton is… biobased

Zelden zijn bewindspersonen van uiteenlopende ministeries zo enthousiast over één onderwerp. Toch is dit het geval bij biobased bouwen, want de teelt, verwerking en toepassing van biogrondstoffen kunnen bijdragen aan noodzakelijke transities in verschillende sectoren: biobased bouwen helpt niet alleen bij de verduurzaming van de landbouw, industrie, de bouw en infrastructuur, maar heeft ook een positieve impact op circulaire doelen en de ruimtelijke kwaliteit. Hierdoor kunnen schijnbaar tegenstrijdige doelen, zoals het inrichten van de openbare ruimte, het verminderen van CO2-uitstoot en het bevorderen van de circulaire economie, tegelijkertijd worden gerealiseerd.

Bio Bound en Morssinkhof zijn hechte samenwerkingspartners en zijn samen dé koploper op het gebied van circulaire, biobased betonproducten voor de inrichting van de openbare ruimte.

Jaap Schotanus, directeur en oprichter van Bio Bound, vertelt je graag alles over overwinterende ganzen bij Schiphol, een grassoort die zo hoog groeit dat zelfs olifanten niet meer zichtbaar zijn, en de uitdagende innovatiereis vanaf de eerste productie tot het behalen van het KIWA-certificaat, die Bio Bound en Morssinkhof hebben doorlopen. Hij toont je mooie referentieprojecten. En natuurlijk belicht hij ook de stappen die je nu kunt nemen. Want de toekomst van beton is… biobased!

Jan Klapwijk

Kiwa Nederland

Jan Klapwijk is sinds 1990 werkzaam bij Kiwa in de certificatie van bouwmaterialen. Gespecialiseerd in o.a. (ongewapende) betonproducten, baksteen, asfalt. Als business developer probeert hij nieuwe oplossingen te bedenken voor de certificatie van nieuwe, meer duurzame bouwmaterialen. Daarnaast werkt Jan mee aan nieuwe certificatievormen die duurzame eigenschappen meet- en controleerbaar maken.

Klaske Houtsma

Impulse

Klaske Houtsma is geboren en getogen in Friesland. Ze heeft een achtergrond in ingenieurs- en milieuwetenschappen vanuit de Universiteit Twente en SciencesPo Paris. Ze is eigenaar van Impulse, een duurzaamheidsadviesbureau, en een specialist in het kwantificeren van milieu impact. Klaske’s ervaring strekt over verschillende sectoren en industrieën: de bouw, agrisector, en manufacturing. Hierin leidt ze projecten gaande van levenscyclus anaylises (LCA), tot CO2 reductie plannen en begeleiding in het CSRD process.

Circulariteit in de praktijk – Hoe en waar beginnen?

Groen is doen, maar waar begin je dan precies? Hoe weet je nu wat echt duurzaam is, en waar je eerst op moet focussen. Voor zowel bedrijven als de publieke sector is het cruciaal om duurzaamheid meetbaar te maken. In een interactieve presentatie begeleidt Klaske jullie in de wereld van circulariteit, LCAs en de Nationale Milieu Database.

Maurice Beijk

Rentmeester 2050

Met “GROEN=DOEN, met nadruk op DOEN!’ neemt Maurice Beijk al bijna 25 jaar mensen mee aan de hand in Volhoudbare ontwikkelingen om ons heen. Hij wil vooral laten zien, dat het allemaal niet duur en complex hoeft te zijn.

Maurice Beijk wordt als ‘Rentmeester2050’ gezien als de deskundige op het gebied van MVO en in het bijzonder op het gebied van ‘Duurzaamheid’. Dit woord gebruikt hij overigens liever niet, het is namelijk een containerbegrip geworden en er zit het woordje duur in, waar wij Hollanders sowieso een pleuris hekel aan hebben. Hij heeft het zelf liever over ‘Volhoudbaarheid’.
Een van zijn statements is: “De aarde heeft ons niet nodig maar wij wel de aarde”. Bij maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) staan de 3 P’s centraal: aandacht voor People, Planet en Profit. Bij MVO zijn de 3 P’s daarom allemaal even belangrijk. Aan de drie P’s van duurzame ontwikkeling: People, Planet, Profit, voegt hij een vierde P toe: Passie. “Zonder passie komt het er niet van” aldus Beijk. Omdenken is zijn kracht en daar neemt hij u graag in mee.

Natuurlijke routes naar een SCHOON2050

De natuur (Biomimicry) als inspiratie voor een volhoudbare wereld. Wij mensen voelen ons verheven boven de natuur, echter de natuur is ons reddingsboei voor een SCHOON2050.
Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg en dit is niet bepaald volhoudbaar.
Wij zitten in een tijd van transitie en elke verandering geeft onzekerheid en dus vaak ook angst, dat is best wel jammer! Immers het zijn juist kansen en je moet alleen bukken om ze op te rapen. Zoals Darwin al vertelde: “Het zijn niet de slimste, niet de sterkste die overleven, maar zij die zich het best kunnen aanpassen”.
Als dwarsdenker laat ik graag zien dat het allemaal niet zo spannend en complex hoeft te zijn.
Ik gebruik nuchter boerenverstand om dat pragmatische oplossingen te komen.

Kortom: ”Samen op weg naar een SCHOON2050” zal ook op dit symposium een startpunt krijgen.

Verzorgd door
© 2024 Morssinkhof Infra

Aanvraagformulier

Monster aanvragen

Monster aanvragen