Duurzaam alternatief voor parkeerplaatsen

20-07-2023

AquaParker is dé klimaatadaptieve parkeeroplossing voor het creëren van waterberging en bodeminfiltratie bij bestaande en nieuwe parkeerplaatsen. Het concept is ontwikkeld als oplossing voor de groeiende problemen die ontstaan door de klimaatverandering. Met name in stedelijke gebieden leidt de hoeveelheid verharding van straten, trottoirs en parkeerplaatsen steeds vaker tot wateroverlast en hittestress. AquaParker is een waterbufferende parkeeroplossing die bij extreme regenval het water opvangt en tijdelijk ‘parkeert’ en infiltreert onder de parkeerplaats. Vandaag werd er door de Twentse Courant Tubantia aandacht geschonken aan onze aquaParker.

 

Duurzaam alternatief voor parkeerplaatsen

Er staat een mooi artikel in de Stad & Groen. In dit artikel vertelt onze collega Martijn Olde Samson alles over onze Bio Bound-producten, waarmee de CO2 uitstoot wordt gereduceerd. Onze Bio Bound-betonproducten bestaan uit een mengsel van cement met een lage MKI-waarde en vijftien procent secundaire toeslagmaterialen, onder andere betonpuingranulaat. Aan dit mengsel wordt Miscanthus (olifantsgras) toegevoegd. Dit gewas wordt gewonnen bij Schiphol en daar zit de crux van het verhaal: het neemt daar CO2 op en wordt geteeld om de ganzen af te leiden van het vliegverkeer. Het is in deze zin een reststroom waarvoor geen landbouwgrond wordt geclaimd.’

Lees hier het complete artikel.

Aanvraagformulier

Monster aanvragen

Monster aanvragen