Voortzetting dieselolie- en energietoeslag

8-09-2022

Voortzetting dieselolie- en energietoeslag

De stikstofcrisis, de oorlog in Oekraïne en de onvoorspelbaarheid van de daaruit voortvloeiende effecten blijkt nog onveranderd te zijn. Sterker nog, er lijken risico’s in onze markt te ontstaan welke (nu nog niet te voorziene) impact kunnen hebben op de prijzen en de beschikbaarheid van (de grondstoffen van) onze productie en producten.

  • De verwachte beperkte beschikbaarheid van gas (en elektriciteit) in de Duitse industrie zal er zeer waarschijnlijk in resulteren dat de energieprijzen verder zullen oplopen, wat een effect zal hebben op de prijzen van cement en daarmee op de productie van betonproducten
  • De Duitse overheid heeft zich voorgenomen om zogenoemde grootgebruikers m.b.t. de toelevering van gas ‘af te knijpen’, wat onherroepelijk zal leiden tot verminderde beschikbaarheid van cement
  • De beoogde CO2-reductie en daarmee de te verwezenlijken verduurzaming van de cementindustrie resulteert in aanmerkelijk hogere inkoopprijzen voor de betonindustrie
  • De olieprijzen blijven vooralsnog hoog
  • De noodzaak tot het toepassen van laagwatertoeslag lijkt en blijkt niet uit te blijven.

 

In de eerste helft van 2022 hebben wij onze klanten en relaties via mail of informatie op onze website(s) geïnformeerd dat wij hebben besloten om (overigens zonder enig winstbejag) dieselolietoeslag en energiekostentoeslag toe te passen.

Met dit schrijven informeren wij u beide toeslagen, zonder tegenbericht, in ieder geval t/m 31 december 2022 toe te blijven passen (zie link).

U zult begrijpen dat ook wij de afweging hebben gemaakt om de genoemde extra kosten te verdisconteren in de kostprijzen van onze producten en vervolgens in de aan u te berekenen verkoopprijzen.

Wij vinden het echter wel zo zuiver om onze klanten en relaties transparant, zuiver en eerlijk te informeren en van prijzen te voorzien. Juist ook in uw belang, berekenen wij derhalve zoals gebruikelijk marktconforme prijzen voor onze producten en aanvullend uitsluitend noodzakelijke, actuele en dus aanvaardbare toeslagen. Niets meer en niets minder.

Zodra de kosten en de beschikbaarheid van energie en grondstoffen én daarmee onze  productiekosten weer voor langere tijd ‘voorspelbaar’ zijn, zullen wij het berekenen van toeslagen direct laten vervallen en onze klanten en relaties weer van (voor een overeengekomen periode) ‘vaste’ prijzen kunnen voorzien.

U kunt uiteraard onverminderd op onze inzet blijven rekenen. Inzet om onze bijdrage aan de uitvoering van uw projecten en opdrachten naar volle tevredenheid te laten plaatsvinden.

Aanvraagformulier

Monster aanvragen

Monster aanvragen