Lindewijk Wolvega

Table Of Content

De geschiedenis van Wolvega gaat terug naar 1218. Destijds had de plaats met name een streekfunctie. Begin negentiende eeuw werd Wolvega vooral bewoond door arbeiders uit de agrarische sector. Met de aanleg van de Rijksstraatweg in de 19e eeuw tussen Leeuwarden en Zwolle en de komst van de spoorlijn tussen Arnhem, Zwolle en Leeuwarden ontwikkelde Wolvega zich vanaf 1835 tot de belangrijkste plaats in de gemeente Weststellingwerf. Inmiddels heeft Wolvega een centrumfunctie voor de regio Zuidoost-Friesland.

Behalve langs de oude wegen breidde in de loop der tijd ook de bebouwing rond het centrum uit. Zo zijn er na de Tweede Wereldoorlog met name aan de zuid- en westzijde van Wolvega diverse woonwijken gerealiseerd.

De Lindewijk is de naam

Vanaf het begin van deze eeuw wordt een groot deel van de huurwoningen uit de jaren zestig gerenoveerd. Vrijwel tegelijkertijd (rond 2005) wordt aan de oostzijde van Wolvega het startsein gegeven voor de bouw van de Lindewijk. Hiervoor wordt vrijwel het gehele gebied tussen de spoorlijn, de Lycklamaweg en de A32 opgevuld met woningen, groen en water. Volgens het bestemmingsplan komen er zo’n 800 woningen in de wijk en wordt het kenmerkende landschap van de Lendevallei, een waterrijk natuurgebied dat door turfwinning is ontstaan, de wijk ingetrokken.

Een van de natuurlijkste en waterrijkste woonwijken van Nederland

Bij het ontwerp en de inrichting van de Lindewijk is vooral gekeken naar de aanwezige landschappelijke elementen. Je bent er omringd door weids groen en water. De heldere structuur van het landschap, en de plek van Wolvega daarin, zijn de inspiratiebron geweest voor het stedenbouwkundig ontwerp van de Lindewijk. Een van de natuurlijkste en waterrijkste woonwijken van Nederland. In Friesland is de Lindewijk een voorbeeldwijk voor gemeenten die streven naar meer verbinding tussen wonen en natuur.

De nieuwe wijk moet aansluiten op de dorpsbebouwing in zijn algemeenheid en meer specifiek op de sfeer van het Tuindorp, ten noorden van de Lycklamaweg. Naar het oosten en zuiden gaat de wijk over in een natuurlijke rand van water en drassige beplanting.

Water bepalend voor architectuur

De Lindewijk is opgedeeld in een aantal landtongen van noord naar zuid, allen grenzend aan het water. In de woonwijk geeft het water richting aan de stedenbouwkundige structuur. Er zijn geen hoge en harde oevers, maar flauwe taluds en natuurlijke begroeiing.

Download de Eyecatcher

Referentiefotografie

Een deel van het water is toegankelijk voor elektrisch aangedreven, zeil- en roeiboten. Samen met het water geeft het in de wijk aanwezige groen richting aan de stedenbouwkundige verkaveling. In het zuidelijke en zuidoostelijke deel van de Lindewijk lopen water en groen in elkaar over. Hier vind je een diversiteit in architectuur op ruime kavels. Naarmate je meer naar het centrum van Wolvega trekt, tref je meer stedelijke bebouwing aan in de vorm van dorpse tweekappers en rijwoningen.

Keuze voor Strackstone+

Voor de infrastructurele inrichting van Lindewijk, is uiteindelijk gekozen voor Strackstone+, de duurzame betonstraatstenen van Morssinkhof Infra. In 2011 was Koolwitje de eerste straat in de Lindewijk die is bestraat met Strackstone+ van het formaat 21x7x8 cm in de kleur wijnrood antraciet. Andere straten uit deelgebied 1 volgden snel, waarbij voor het bestraten van de parkeervoorzieningen in de Lindewijk gekozen is voor Strackstone+ van het formaat 21x7x8 cm in de kleur antraciet.

Still going strong

10 jaar aan wisselende klimatologische omstandigheden en toenemende verkeersdruk verder, is het wegdek van Koolwitje nog in prima conditie. Optisch is er weinig verschil tussen de bestrating van Koolwitje en Heideblauwtje, de straat die recentelijk met dezelfde producten is aangelegd. Voor Morssinkhof Infra is dit de bevestiging dat met de keuze voor Strackstone+ de keuze voor de juiste steensoort in de Lindewijk is gemaakt.

Contactpersoon

Meer weten over dit project?
Vind uw dichtbijzijnde contactpersoon via uw postcode.
 
demo-contact

Aanvraagformulier

Monster aanvragen

Monster aanvragen