Van losse initiatieven naar een toekomstbestendig duurzaamheidsbeleid

Van losse initiatieven naar een toekomstbestendig duurzaamheidsbeleid

“De tijd om bescheiden te zijn is voorbij”

Duurzaamheid: een veelomvattend en complex thema, waarbij voor bedrijven een belangrijke rol is weggelegd. Maar hoe breng je duidelijk in kaart wat je als organisatie doet qua duurzaamheid? Wat zijn passende en motiverende bedrijfsdoelstellingen? En met welke certificeringen voorzie je je relaties van de gevraagde informatie? Morssinkhof Groep heeft voor deze vraagstukken in De Duurzame Adviseurs haar partner gevonden. Waarom kiest het bedrijf voor deze samenwerking en wat is het doel?

Aan tafel zitten Geert Morssinkhof, coördinator productinnovatie en duurzaamheid bij Morssinkhof Groep, en Nick van Moerkerk, oprichter van De Duurzame Adviseurs. Tijdens zijn studie civiele techniek en management aan de Universiteit Twente kwam Geert in aanraking met duurzaamheid. Het onderwerp wekte zijn interesse dankzij gedreven ervaringsdeskundigen bij zijn stagebedrijf. Na zijn studie ging hij bij Morssinkhof Groep werken als verantwoordelijke voor Kwaliteit, Arbo en Milieu. Vanuit het milieuaspect van zijn functie verdiepte hij zich in duurzaamheidsvraagstukken.

Geert Morssinkhof:

Geert: “Als organisatie hebben we enerzijds te maken met onze eigen duurzaamheidsdoelstellingen, bijvoorbeeld qua energiebesparing en -opwekking, CO2-reductie en afvalbeperking. Daarnaast kunnen we met de producten die we maken ook oplossingen bieden om de wereld te verduurzamen qua inrichting van de openbare ruimte en de particuliere tuin.” De onlangs geïntroduceerde aquaParker is zo’n product; een klimaatadaptieve parkeeroplossing die regenwater buffert bij zware regenval en daarmee wateroverlast voorkomt. Inmiddels is dit product al in meerdere gemeentes succesvol toegepast. Een minder bekende uitdaging is geluidshinder: één van de grootste milieuproblemen van de toekomst. Met Grasbeton type M (Meander) biedt de organisatie een product waarmee de veiligheidsfunctie van grasbeton behouden blijft, maar dan zonder de geluidsoverlast voor omwonenden.

Door de bomen het bos niet meer zien

De betrokkenheid van Morssinkhof Groep bij het onderwerp duurzaamheid is groot en bovenstaande voorbeelden zijn slechts enkele van een zeer lange lijst met mooie initiatieven en productontwikkelingen. Toch was er nog geen duidelijk plan of een MVO-jaarverslag.  

“Dat zien we veel bij organisaties”, aldus Nick van Moerkerk. “Bedrijven zetten zich op diverse manieren in, maar er is nog geen kapstok waaraan alles opgehangen wordt. Bovendien zijn er diverse externe normeringen en certificeringen en wil iedere klant graag andere informatie.” Het Global Reporting Initiative (GRI), de ISO 26000 certificering, Sustainable Development Goals (SDG’s), de MVO-prestatieladder, de CO2-prestatieladder en de PSO-ladder zijn slechts enkele voorbeelden. Nick weet inmiddels uit ervaring dat bedrijven door de bomen het bos simpelweg niet meer zien en herkent dit bij Morssinkhof Groep.  

Geert: “Er zijn inderdaad op dit moment 400 verschillende certificaten voor duurzaam bouwen in onze branche. Vanuit de markt krijgen we zeer diverse informatieverzoeken. De meeste kunnen we prima beantwoorden, we presenteren alleen niet proactief op onze communicatiekanalen wat we allemaal al doen qua duurzaamheid. Het past niet echt bij onze nuchtere bedrijfscultuur om hoog van de toren te blazen. We doen gewoon waar we goed in zijn en leveren daarbij graag een bijdrage voor een leefbare wereld.” 

Heel herkenbaar voor Nick, “maar anno nu verwachten zowel medewerkers als externe relaties (leveranciers, klanten, partners en sollicitanten) dat je het zichtbaar maakt. Dit is niet het moment om bescheiden te zijn, als je zoveel mooie dingen doet.” 

In 10 jaar tijd van moeten naar zelf willen

Nick is zelf 10 jaar geleden gestart met De Duurzame Adviseurs vanuit een interne overtuiging dat bedrijven moesten verduurzamen. “Bedrijven zagen dat toen nog anders. Het was nog nieuw, bedrijven zagen er geen brood in.” Toch zette Nick door. Hij huurde zaaltjes af en bleef zijn verhaal over duurzaam ondernemen uitleggen aan tal van bedrijven en overheden. Met succes. Het bedrijf is inmiddels gegroeid naar 30 medewerkers en vierde op 1 december 2021 haar 10-jarig jubileum.

“Het grootste verschil tussen 10 jaar geleden en nu is dat bedrijven nu zelf ook overtuigd zijn dat duurzaam ondernemen de juiste keuze is. Niet omdat het moet vanuit de overheid, of eisen van de klant, maar vanuit eigen verantwoordelijkheidsgevoel van de organisatie en haar medewerkers.”

De P van People

De afgelopen periode hebben de beide bedrijven samen vastgelegd wat Morssinkhof Groep allemaal doet op het gebied van duurzaamheid. Zo werd onder andere al duidelijk dat de organisatie veel doet voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Geert: “Bij duurzaamheid wordt vaak vooral gedacht aan het milieu-aspect, maar ook de mens is een belangrijk onderdeel van de MVO-driehoek (people, planet, profit). Bij onze organisatie werken veel mensen die bij andere bedrijven moeilijk aan werk komen. Voor ons zijn zij net zo waardevol als de rest van onze medewerkers. Van veel van deze collega’s is voor andere collega’s ook niet bekend dat zij een arbeidsbeperking of andersoortige afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Zij zijn volwaardig lid van de Morssinkhof-familie. Laatst zijn we zelfs door het Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid benaderd omdat zij ons als voorbeeld ziet voor onze bijdrage aan de banenafspraak. Voor ons de normaalste zaak van de wereld, maar zo langzaamaan leren we dat dit niet overal zo is en dat we daar dus trots op mogen zijn.”

Van losse initiatieven naar weloverwogen beleid 

De volgende stap in de samenwerking is om alle mooie initiatieven samen te voegen in een overkoepelend beleid met een heldere visie, missie en doelstellingen op het gebied van duurzaamheid. Dat doet Morssinkhof Groep aan de hand van SDG’s: Sustainable Development Goals. Deze SDG’s zijn opgesteld door alle aangesloten landen van de Verenigde Naties met als doel om van de wereld een betere plek te maken in 2030. “Hierbij kijken we naar waar de impact ligt van Morssinkhof Groep. We kunnen bijvoorbeeld enerzijds een slag slaan door via digitalisering het printergebruik terugdringen, maar de impact van de organisatie ligt meer bij energieverbruik,  transport en het welzijn van de medewerkers,” aldus Nick.

In 2022 presenteert Morssinkhof Groep online een dynamisch MVO-jaarverslag, waarin het geformuleerde beleid van de organisatie, de gekozen SDG’s en de vele voorbeelden binnen de organisatie verder worden toegelicht. Dit geeft de organisatie een duidelijk richting en houvast voor alle duurzaamheidsthema’s voor de komende drie tot vijf jaar. Geïnteresseerden kunnen in dit dynamische MVO-jaarverslag bovendien altijd eenvoudig zelf de actuele informatie vinden over wat Morssinkhof Groep doet op het gebied van duurzaamheid. Een mooie stap voor dit bescheiden bedrijf!

Wilt u meer weten over hoe Morssinkhof Groep duurzaamheid binnen de organisatie heeft verweven? Neem dan contact met ons op of kijk op onze duurzaamheidswebsite.

Aanvraagformulier

Monster aanvragen

Monster aanvragen