Voorwaarden

Tenzij anders is overeengekomen zijn op alle verkopen en daaruit voortvloeiende leveranties en betalingen de meest recente “Algemene voorwaarden voor de levering van betonproducten, zoals gezamenlijk opgesteld door Bouwend Nederland en de Bond van Fabrikanten van Betonproducten in Nederland (BFBN)” van toepassing.

Ter vervanging van de hiervoor bedoelde voorwaarden zijn de algemene voorwaarden van Betonhuis, de branchevereniging voor de cement- en betonindustrie, in voorbereiding. Zodra deze van toepassing zijn, zullen we daarover op onze offertes, orderbevestigingen, etc. berichten.

Download de voorwaarden:

Bedankt voor uw aanvraag.

Wij nemen z.s.m. contact met u op.

Monster aanvragen
{{ productInfo?.title }}
{{ productInfo?.subtitle }}

Bedankt voor het inschrijven, u krijgt een email om de inschijving te bevestigen.

Inschrijven nieuwsbrief