Voorwaarden

Tenzij anders is overeengekomen zijn op alle verkopen en daaruit voortvloeiende leveranties en betalingen de meest recente “Algemene voorwaarden voor de levering van betonproducten” van toepassing.
In het geval door ons met een *-gekenmerkte producten onderdeel uitmaken van onze offertes en/of orderbevestigingen, gelden aanvullend “Aanvullende voorwaarden en condities bij de afname van projectspecifieke producten bij Morssinkhof Infra”.

 

Download de voorwaarden:

Aanvraagformulier

Monster aanvragen

Monster aanvragen